เรื่องเด่น

Special talk “Green Chemistry” โดย Dr. Conrad Bergo

2 ก.พ. 2559

 ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ “Green Chemistry” โดย Dr. Conrad Bergo ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30-11.30 น.  ณ ห้องภาวนา หลั่งธารา (CB1220) อาคารเคมี 1 ชั้น 2 

Perspective in Chemistry: On the Way towards Complex Matter

28 ม.ค. 2559

  ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ “Perspective in Chemistry: On the Way towards Complex Matter” โดย Prof. Jean-Marie Lehn นักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเคมี ในปี 1987 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ภาควิชาเคมี

การรับนักศึกษาและหัวข้อการทำวิจัยปริญญาโท-เอก สาขาเคมี ภาคการเรียนที่ 1/2559

12 ธ.ค. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แขนงวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี หัวข้อการทำวิจัยปริญญาโท  สาขาเคมี  ภาคการเรียนที่ 1/2559   หมายเลข ชื่อหัวข้องานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ M001 Chemical...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงานสำหรับ ป.ตรี

25 ม.ค. 2559

ดูทั้งหมด

แนะนำภาควิชา


ผู้บริหาร


บุคลากร


ประกันคุณภาพการศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำภาควิชา

กระดานถามตอบ

ดูทั้งหมด

กิจกรรมนักศึกษา

เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีและบัณฑิตศึกษา ร่วมปฏิบัติธรรม

24 ธ.ค. 2558

เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีและบัณฑิตศึกษา ร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดถ้ำดอยโตน อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่

ดูทั้งหมด