เรื่องเด่น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้บุคลากรและนักศึกษาถือปฏิบัติ

14 ต.ค. 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาพิเศษ

10 ส.ค. 2560

ภาควิชาเคมี ใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาเคมีทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาพิเศษ ของ Prof.Dr. Sakurai H. เรื่อง  Sumanene and its Derivatives : C3 Symmetric Buckybowls  เพื่อแนะนำ Graduate School ของ Osaka University  วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.30-15.00 น.  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1  อาคารเคมี 2

ดูทั้งหมด

แนะนำภาควิชา


ผู้บริหาร


บุคลากร


ประกันคุณภาพการศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำภาควิชา

กระดานถามตอบ

ดูทั้งหมด

กิจกรรมนักศึกษา

12th Triple Bond Game

11 ก.พ. 2559

คณะกรรมการที่ปรึกษากิจการนักศึกษาภาควิชาเคมี และนักศึกษาภาควิชาเคมี ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน 12th Triple Bond Game ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 

ดูทั้งหมด