เรื่องเด่น

แนะนำบุคลากรใหม่

19 ส.ค. 2559

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

2 ส.ค. 2559

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาชีวเคมี ฯ กระบวนวิชาปรับปรุง มคอ.3 แบบย่อ คลิ๊กที่นี่ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเคมี กระบวนวิชาปรับปรุง มคอ.3 แบบย่อ  คลิ๊กที่นี่ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเคมี กระบวนวิชาเปิดใหม่ มคอ.3 แบบย่อ  คลิ๊กที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

9 ส.ค. 2559

ดูทั้งหมด

แนะนำภาควิชา


ผู้บริหาร


บุคลากร


ประกันคุณภาพการศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำภาควิชา

กระดานถามตอบ

ดูทั้งหมด

กิจกรรมนักศึกษา

12th Triple Bond Game

11 ก.พ. 2559

คณะกรรมการที่ปรึกษากิจการนักศึกษาภาควิชาเคมี และนักศึกษาภาควิชาเคมี ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน 12th Triple Bond Game ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 

ดูทั้งหมด