เรื่องเด่น

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดี

10 พ.ค. 2559

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดี

10 พ.ค. 2559

 

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๒

15 ต.ค. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  click ดูหัวข้อวิจัย click แบบฟอร์มหัวข้อวิจัย สําหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี click    

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมวิชาการการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

22 มี.ค. 2559

ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมวิชาการการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งงานปัจฉิมนิเทศ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 

ดูทั้งหมด

แนะนำภาควิชา


ผู้บริหาร


บุคลากร


ประกันคุณภาพการศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำภาควิชา

กระดานถามตอบ

ดูทั้งหมด

กิจกรรมนักศึกษา

12th Triple Bond Game

11 ก.พ. 2559

คณะกรรมการที่ปรึกษากิจการนักศึกษาภาควิชาเคมี และนักศึกษาภาควิชาเคมี ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน 12th Triple Bond Game ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 

ดูทั้งหมด