เรื่องเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี

26 พ.ย. 2558

ประกาศภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี -----------------------------------------                    ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา...

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดี

24 พ.ย. 2558

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรพงษ์ ผัดโกน นักศึกษาระดับปริญญาเอก และ นางสาวชณัฐกานต์ พรมมินทร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SOKENDAI Asian Winter School ให้เป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้าร่วมการบรรยายและฝึกอบรมหลักสูตรในหัวข้อ "Multiple Approaches to Future Energy" ณ NIFS, Toki, Japan และ IMS, Okazaki, Japan ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2558

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดี

13 พ.ย. 2558

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรพล รอดละมูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี และ นางสาวสุธาษิณีย์ มีฤกษ์ใหญ่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Winter seminar on human security development and energy science ระหว่างวันที่ 11-23 มกราคม 2559 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดี

26 ต.ค. 2558

ดูทั้งหมด

แนะนำภาควิชา


ผู้บริหาร


บุคลากร


ประกันคุณภาพการศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำภาควิชา

กระดานถามตอบ

ดูทั้งหมด

กิจกรรมนักศึกษา

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเคมีปี 4

23 ม.ค. 2554

ดูทั้งหมด