เรื่องเด่น

กิจกรรมเสวนาวิจัย

21 ก.ย. 2559

ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตึกเคมี2  ทั้งนี้ขอความกรุณาอาจารย์ทุกท่านตอบแบบสอบถามเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม และหัวข้องานวิจัยที่สนใจตามลิงค์ด้านล่าง (หรือผ่าน QR code ในไฟล์ประชาสัมพันธ์)  กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่าง :  https://docs.google.com/forms/d/1PW-3IKn9D-Ws3a36nt0YtyvxXM73Cc8Il5vtLsi6W2s/edit

กองทุนภาควิชาเคมี

6 ก.ย. 2559

 

ข่าวฝากสำหรับผู้ที่ได้สมทบทุนกองทุนภาควิชาเคมี

6 ก.ย. 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

ASIANLYSIS XIII Announcement

15 ก.ย. 2559

  Deadline for abstract submission extended to September 30, 2016     ASIANALYSIS XIII video on Youtube Click   ASIANALYSIS XIII Flyer Click    

ดูทั้งหมด

แนะนำภาควิชา


ผู้บริหาร


บุคลากร


ประกันคุณภาพการศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำภาควิชา

กระดานถามตอบ

ดูทั้งหมด

กิจกรรมนักศึกษา

12th Triple Bond Game

11 ก.พ. 2559

คณะกรรมการที่ปรึกษากิจการนักศึกษาภาควิชาเคมี และนักศึกษาภาควิชาเคมี ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน 12th Triple Bond Game ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 

ดูทั้งหมด