เรื่องเด่น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้บุคลากรและนักศึกษาถือปฏิบัติ

14 ต.ค. 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อและแนวการสมัครรับนักศึกษา

23 มี.ค. 2560

  รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 1. หัวข้อการทำวิจัยปริญญาโท-เอก  สาขาเคมี 1/2560 รอบ 2 คลิ้กที่นี่ 2. เงือนไขการสมัครสอบและวันเวลาสอบ คลิ้กที่นี่

ดูทั้งหมด

แนะนำภาควิชา


ผู้บริหาร


บุคลากร


ประกันคุณภาพการศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำภาควิชา

กระดานถามตอบ

ดูทั้งหมด

กิจกรรมนักศึกษา

12th Triple Bond Game

11 ก.พ. 2559

คณะกรรมการที่ปรึกษากิจการนักศึกษาภาควิชาเคมี และนักศึกษาภาควิชาเคมี ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน 12th Triple Bond Game ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 

ดูทั้งหมด