นักศึกษาภาควิชาเคมี คว้ารางวัลอันดับที่ 1 โครงการ Entrepreneurial Ecosystem Development SEASON 3

นักศึกษาภาควิชาเคมี คว้ารางวัลอันดับที่ 1 โครงการ Entrepreneurial Ecosystem Development SEASON 3

👩‍🔬👨‍🔬👨‍🔬 Team MicroPow สมาชิกในทีมประกอบด้วย น.ส.ปวิชญา มาเดช นายไมเคิล อาร์มสตรอง และนายบุริศร์  กองมะลิ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี คว้ารางวัลอันดับที่ 1 Final Pitching ของโครงการ Entrepreneurial Ecosystem Development SEASON 3 ลองทำ ลองคิด ใช้ชีวิตแบบสตาร์ทอัพ จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566


Powered by Froala Editor