ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 55 (55th IChO) ระหว่างวันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2566 ณ เมืองซูริก สมาพันธรัฐสวิส

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 55 (55th IChO) ระหว่างวันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2566  ณ เมืองซูริก สมาพันธรัฐสวิส

ผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทย จำนวน 4 คน มีผลการแข่งขัน ดังนี้

1.  นายจิรโรจน์ ชวนะสุนทรพจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัล เหรียญทอง 🥇

2.  นายคณิศร กิรติพงษ์วุฒิ   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 🥈

3.  นายพีรดนย์ แซ่จึง   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 🥈

4.  นางสาวอมาษญา เลี้ยงบำรุง  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 🥉

และคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ประกอบด้วย

1. ผศ. ดร.ณัฐพงศ์ ไพบูลย์วรชาติ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   หัวหน้าทีม

2. รศ. ดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รองหัวหน้าทีม

3. ผศ. ดร.ไชยา ประสิทธิชัย    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผู้ช่วยหัวหน้าทีม

4. ผศ. ดร.ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผู้แทนศูนย์ สอวน.

5. นายกฤชพล นิตินัยวินิจ    สสวท.   ผู้จัดการทีม


Powered by Froala Editor