ภาควิชาเคมี ได้ให้การต้อนรับ Assistant Professor Dr. Haeri Lee จาก Department of Chemistry, Hannam University, Republic of Korea ในการมาเยี่ยมชมภาควิชาเคมี และให้สัมมนาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ Assistant Professor Dr. Haeri Lee จาก Department of Chemistry, Hannam University, Republic of Korea ในการมาเยี่ยมชมภาควิชาเคมี และให้สัมมนาเคมี 1/2566 ในหัวข้อ "Stimuli-responsive Properties of Metal Complexes" เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 11.00 น. ที่ผ่านมา


Powered by Froala Editor