ภาพกิจกรรมเสวนาครบรอบ 60 ปี ภาควิชาเคมี ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ จากเคมีสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เครื่องสำอาง ยาและเวชภัณฑ์

ภาพกิจกรรมเสวนาครบรอบ 60 ปี ภาควิชาเคมี ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ จากเคมีสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เครื่องสำอาง ยาและเวชภัณฑ์ (From Chemistry to Industries of Healthcare, Cosmetics, and Pharmaceutical Products) 🧪🧴💊💄

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้รับเกียรติจากวิทยากรศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เครื่องสำอาง ยาและเวชภัณฑ์ ได้แก่

- คุณบุญชัย พานิชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด

- คุณอาภัสรา ไชยมหาวัน พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.

ในการนี้ ภาควิชาฯ ได้รับเกียรติจากนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มช. คุณพร้อมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา ร่วมเป็นพิธีกรดำเนินรายการ เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 นี้ เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้อง CB1220


Powered by Froala Editor