นักวิจัย มช. ร่วมกับนักวิจัยนานาชาติ เสนอการใช้ดัชนีที่บ่งบอกถึงการวิเคราะห์ทางเคมีที่ยั่งยืน โดยผูกโยงกับ UN-SDGs

นักวิจัย มช. ร่วมกับนักวิจัยนานาชาติ เสนอการใช้ดัชนีที่บ่งบอกถึงการวิเคราะห์ทางเคมีที่ยั่งยืน โดยผูกโยงกับ UN-SDGs

.

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ IANALYST CMU สร้างความตระหนักด้านการสร้างความยั่งยืนในประชาคมเคมีวิเคราะห์นานาชาติ โดยเสนอการใช้ดัชนีที่เกี่ยวข้องกับ United Nations - Sustainable Development Goals (UN-SDGs) ในการประเมินวิธีวิเคราะห์ทางเคมีแบบสะอาดเป็นครั้งแรก

.

ดัชนีดังกล่าว เรียกว่า “Need, Quality, and Sustainability (NQS) index” ด้วยการใช้เกณฑ์ที่พิจารณา 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความต้องการในการใช้งาน (N-Need), ประสิทธิภาพ (Q-Quality) และความยั่งยืน (S-Sustainability) ซึ่งได้ทดสอบการประเมินกับวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีแบบสะอาด (green chemical analysis) ที่ใช้รีเอเจนต์ธรรมชาติ (natural reagent) ในการวิเคราะห์ทางเคมี ซึ่งเป็นงานที่บุกเบิกโดยทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นกัน โดยริเริ่มจากภูมิปัญญาของชาวฝางนับ เป็นก้าวหนึ่งในการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางเคมีแบบสะอาดไปสู่การวิเคราะห์ทางเคมีที่ยั่งยืน (Sustainable analytical chemistry)

.

NQS index นี้ได้รับการตอบรับจากประชาคมนักวิจัยทางเคมีวิเคราะห์ โดยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารชั้นนำทางเคมีวิเคราะห์ Microchemical Journal (Q1, ISI) : “A new Need, Quality, and Sustainability (NQS) index for evaluating chemical analysis procedures using natural reagents”

Link: https://doi.org/10.1016/j.microc.2023.109026


Powered by Froala Editor