ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระดานถามตอบ: หัวข้อสนทนา

รับสมัครนักศึกษาโครงการ “Polymer Technology Summer Camp รุ่นที่ 11” ประจำปี 2556
รีบสมัครด่วน! หมดเขต 31 มกราคม 2556 กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้จัดทำโครงการ Polymer Technology Summer Camp เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นเรื่องประสบการณ์ในการค้นคว้าทดลองเชิงปฏิบัติการทางด้าน Polymer Technology ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Polymer Technology Summer Camp มีนักศึกษามาแล้วจำนวน 10 รุ่น โดยดำเนินโครงการครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2546 โครงการกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคฤดูร้อนจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ Polymer Technology Summer Camp รุ่นที่ 11 ปี 2556 ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2556 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2556 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานธุรกิจสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-3755197 ต่อ 279, e-mail: nuchsarawadeew@cheminno.co.th ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.elastomer-polymer.com
report delete item delete (Admin only)
by: 112.121.132.139, 192.168.0.194 [17 ม.ค. 2556 เวลา 13:50:18] อ่าน 1264 ตอบ 0

แสดงความคิดเห็น

(ขนาดไม่เกิน 100 KB)

กรุณากรอกรหัสจากรูปภาพด้านบน