ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาพิเศษ

ภาควิชาเคมี ใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาเคมีทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาพิเศษ ของ Prof.Dr. Sakurai H. เรื่อง  Sumanene and its Derivatives : C3 Symmetric Buckybowls  เพื่อแนะนำ Graduate School ของ Osaka University  วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.30-15.00 น.  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1  อาคารเคมี 2