ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อแนวทางการรับนักศึกษา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบ3)

รายละเอียดการรับระดับปริญญาโท คลิ๊กที่นี่

รายละเอียดการรับระดับปริญญาเอก คลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คลิ๊กที่นี่