ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญฟังสัมมนาพิเศษ Organic synthesis

ขอเชิญคณาจารย์ (รวมทั้งนักศึกษาในความดูแลของท่าน) ร่่วมฟังสัมมนาพิเศษ Organic synthesis ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้อง CB1113