ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมนักศึกษา

เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีและบัณฑิตศึกษา ร่วมปฏิบัติธรรม

เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีและบัณฑิตศึกษา ร่วมปฏิบัติธรรม
ณ วัดถ้ำดอยโตน อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่