ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมนักศึกษา

เคมีสัมพันธ์

ความรู้สึกดี ดี จาก เคมีสัมพันธ์

เป็นความเห็นจากนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

อาจารย์ทุกท่านรู้สึกประทับใจมากและอยากให้ทุกคนจำความรู้สึกดีๆ นี้ไว้

เพื่อนักศึกษามีกำลังใจและทำทุกวันให้ดีที่สุดค่ะ

จึงรวบรวมความประทับใจนี้ เพื่อให้ความรู้สึกดี ดีอยู่กับทุกคนไปนานๆ นะคะ